صفحه اصلی / برنامه اندروید / دیکشنری

دیکشنری

آپدیت
دیکشنری اندروید اصلی

Dictionary Pro
دیکشنری اندروید

دیکشنری
  • 5.0
  • 15.5
آپدیت
دیکشنری اندروید لینگوو اصلی

ABBYY Lingvo Dictionaries
دیکشنری اندروید لینگوو

دیکشنری
  • 4.0.3
  • 4.11.17