دانلود Dr. Darkness – ۲D RPG Hack & Slash Sidescroller v1.6 بازی اکشن دکتر تاریکی اندروید

دانلود Dr. Darkness – ۲D RPG Hack & Slash Sidescroller v1.6 بازی اکشن دکتر تاریکی اندروید

Dr. Darkness – ۲D RPG Hack & Slash Sidescroller بازی اکشن دکتر تاریکی اندروید Dr. Darkness – ۲D RPG Hack & Slash Sidescroller یک بازی نقش آفرینی و اکشن می باشد که می باشد که در داستان بازی امده است تاریکی تمام جهان را گرفته و جادوی سیاه و ابرهایش جلو نور خورشید را به طور وحشتناکی گرفته اند هراس در بین مردم زیاد شده است. سربازان landlord باید نابود شوند تا نور دوباره را به سرزمینتان بازگردد حال فقط یک نفر می تواند این کار را انجام دهد و آن شخص کسی نیست جز جنگجوی شجاع به نام دکتر تاریکی.شما باید از دکتر تاریکی بخواهید تا قهرمانان صلح طلب خود را جمع کند تا بتوانید در برابر این سیاهی ایستادگی کنید. حال در نقش دکتر تاریکی بازی کرده و نور خورشید و روشنایی را باز به این سرزمین برگردانید امید همه به شما و قهرمانان شماست پس تمام مهارتهای خود را در بازی به کار بگیرید و دشمنان را نابود کنید ...

ادامه و دانلود