دانلود مد بازی mount of blade mod Prophesy of Pendor

دانلود مد بازی mount of blade mod Prophesy of Pendor

mount of blade mod Prophesy of Pendor دانلود مد بازی mount of blade mod Prophesy of Pendor افسانه ی Prophesy of Pendor در داستان مد Prophesy of Pendor آمده است که شخصی بر اساس افسانه ها و قصه های کودکی از سمت دریاها به این سرزمین پا میگذارد و با اتحاد میان مردم لشکری بزرگ تشکیل داده و ظلم و ستم را از سرزمینهایی که پادشاهان آنها را به فساد کشید اند پاک می کند. شما در این مد سبکی متفاوت را نسبت به مدهای دیگر تجربه خواهید کرد. ویژگی این مد عبارتست از 1. راهزن ها با سلاح پیشرفته و قدرت بیشتری به شما حمله خواهند کرد 2. سرزمین ها و قلعه هایی که می خواهید به آنها حمله کنید نیروهای بسیار بیشتری در آن مستقر هستند نسبت به مدهای دیگر 3. زره ها و سلاح های نیازمند به strenge بالا 4. قابلیت قرار دادن تعداد بیشتر افراد لشگر در زمین نبرد که  رم و سی پی شما برای این کار باید بالا باشد دوستان عزیز توجه دا...

ادامه و دانلود