Brawl Stars

دانلود Brawl Stars 18.104 بازی جدال ستارگان اندروید

کمربندهایتان رابندید. دوستانتان را جمع کنید. و یا آماده رقابتی آنلاین باسایر بازیکنان در سراسر جهان شوید. در رقابت های ۳ به ۳ به مبارزه بپردازید و در نهایت از بین ۱۰ بازیکنی که در مسابقه آنلاین حضور دارند به مقام اول برسید. در طول بازی Brawl Stars کسی که بتواند ۱۰ الماس را جمع آوری و آنها راحفظ نماید برنده بازی خواهد بو...

ادامه و دانلود