Among the Stars

دانلود Among the Stars 1.5.4 بازی در میان ستارگان اندروید + مود

زمانی که ساکنان کهکشانها به دلیل جنگ و منازعات دیوانه وار از هم جدا شده اند و بری کسب قدرت و تسلط و چیرگی بر یکدیگربا مبارزه با هم برخواسته اند. شما باید وارد عمل شده و با استفاده از کارت هایی که در اختیارتان است، سفینه و ایستگاه فضایی خود را توسعه و گسترش دهید. در باز Among the Stars باید تمام تلاش خود را بکار برده و با اخذ استراتژی های مناسب برای ارتباط با سایر سفینه ها و پایگاه های فضایی صلح ...

ادامه و دانلود