Age of 2048: Civilization City Building Games

دانلود Age of 2048: Civilization City Building Games 1.6.3 بازی عصر 2048 اندروید +مود + تریلر

بازی عصر۲۰۴۸ بازی، ساختن تمدن ها است. در بازی Age of 2048: Civilization City Building Games شما باید با ترکیب و جابه جایی بلوک ها شهر و تمدن خود را احداث نمایید. در این بازی شما میتوانید در طول زمان حرکت نمایید. به عصر حجر بروید و یا به آینده سفر کنید. و در هر دوره بناهایی متناسب با آن دوره زمانی بسازید. کنترل های لمسی بازی بسیار ساده و روان می باشد. شما تنها با حرکت انگشت بر روی بل...

ادامه و دانلود