صفحه اصلی / بازی اندروید / مزرعه داری

مزرعه داری

آپدیت
تاون شیپ بازی مزرعه‌داری و مدیریت شهر حرفه ای

Township
تاون شیپ بازی مزرعه‌داری و مدیریت شهر

استراتژیک
 • 5.0
 • 14.0.0
آپدیت
بازی مزرعه خانوادگی ساحلی اندروید حرفه ای

Family Farm Seaside
بازی مزرعه خانوادگی ساحلی اندروید

مزرعه داری
 • 4.4
 • 8.4.200
آپدیت
بازی مزرعه داری حیوانات 3 اندروید حرفه ای

FarmVille 3
بازی مزرعه داری حیوانات 3 اندروید

شبیه سازی
 • 5.0
 • 1.40.41690
آپدیت
بازی محبوب مزرعه طلایی اندروید حرفه ای

Golden Farm
بازی محبوب مزرعه طلایی اندروید

شبیه سازی
 • 4.4
 • 2.18.8
آپدیت
بازی بسیار محبوب مزرعه داری حرفه ای

Hay Day
بازی بسیار محبوب مزرعه داری "هی دی" اندروید

محبوب ترین بازی ها
 • 5.0
 • 1.59.192
آپدیت
بازی سیمپسون ها + مود اندروید حرفه ای

The Simpsons: Tapped Out
بازی سیمپسون ها + مود اندروید

مزرعه داری
 • 4.4
 • 4.63.5
آپدیت
بازی شبیه ساز مرغداری اندروید + مود حرفه ای

Egg Inc
بازی شبیه ساز مرغداری اندروید + مود

شبیه سازی
 • 7.0
 • 1.27.8
آپدیت
بازی مزرعه داری و کشاورزی اندروید + مود حرفه ای

Farmdale
بازی مزرعه داری و کشاورزی اندروید + مود

استراتژیک
 • 5.1
 • 6.1.8
آپدیت
بازی مزرعه داری فارم تاون اندروید + مود حرفه ای

Farm Town
بازی مزرعه داری فارم تاون اندروید + مود

بازی های پیشنهادی
 • 7.0
 • 3.90
آپدیت
بازی مزرعه دار ساحلی + مود حرفه ای

Funky Bay
بازی مزرعه دار ساحلی + مود

شبیه سازی
 • 6.0
 • 45.50.28
آپدیت
بازی اندروید بزن بریم مزرعه حرفه ای

Let’s Farm
بازی اندروید بزن بریم مزرعه

مزرعه داری
 • 4.2
 • 8.30.0
آپدیت
بازی مزرعه ای در ابرها اندروید + مود حرفه ای

Cloud Farm
بازی مزرعه ای در ابرها اندروید + مود

مزرعه داری
 • 4.2
 • 1.2.50.0
آپدیت
بازی مزرعه داری فارم سیتی + مود حرفه ای

From Farm to City
بازی مزرعه داری فارم سیتی + مود

استراتژیک
 • 4.0.3
 • 2.10.28